piątek, 01 lipca 2011 13:30
Rate this item
(0 głosów)

AP złożył wniosek o wprowadzenie modelarstwa lotniczego i kosmicznego do współzawodnictwa sportowego

logo_aeroklub_polski29.06.2011 r. Aeroklub Polski złożył, przygotowany przez Dział Sportu AP, wniosek o wprowadzenie modelarstwa lotniczego i kosmicznego do Współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współpracy z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego.

Zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, o wprowadzenie do współzawodnictwa sportowego nowego sportu, kategorii wiekowej lub konkurencji mogą występować do Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT wyłącznie polskie związki sportowe w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, po spełnieniu kryterium zasięgu (sport uprawiany minimum w 12 województwach lub 50 klubach (posiadających licencję klubu sportowego w danym sporcie) przy odpowiedniej liczbie zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych – dotyczy nieolimpijskich sportów halowych i letnich).

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, w następnej edycji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zawody w każdym nowym sporcie, konkurencji lub kategorii wiekowej prezentowane są w wyznaczonym dla niej bloku imprezy, jako pokazowe, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM oraz na koszt właściwego polskiego związku sportowego. Dodatkowym warunkiem do uznania za spełnienie wymaganych kryteriów jest dostarczenie do DSW MSiT (w roku pokazu) informacji o sportowych zawodach mistrzowskich zawierającej:

  1. planowany termin i miejsce imprezy;
  2. szczegółowy program zawodów sportowych;
  3. regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników;
  4. aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego w tym fragmencie, w którym określone są kategorie wiekowe;
  5. informacje o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych;
  6. program rozwoju sportu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny PFSM za prezentację, zawody w tym sporcie mogą zostać włączone do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach określonych w regulaminie szczegółowym.

Włączenie modelarstwa do systemu współzawodnictwa może znacząco wpłynąć na rozwój tego sportu, zwłaszcza w Aeroklubach Regionalnych i klubach sportowych, gdyż pozwoli uruchomić niemałe często środki samorządowe na organizację zawodów, szkolenie zawodników a nawet dofinansowanie wynagrodzenia pracy trenerów i instruktorów.

 

źródło: Aeroklub Polski
Tagged under

Related items (by tag)

back to top