piątek, 23 września 2011 14:27
Rate this item
(0 głosów)

Komisja Europejska radzi nad bezzałogowcami

Unmanned_Aircraft_SystemW brukselskiej siedzibie EUROCONTROL odbyło się spotkanie w sprawie Systemów bezzałogowych statków powietrznych – UAS (Unmanned Aircraft Systems). W spotkaniu  zorganizowanym wspólnie przez Komisję Europejską oraz EUROCONTROL uczestniczyło 212 przedstawicieli przemysłu, jednostek naukowo-badawczych, lotnictwa wojskowego, użytkowników UAS, organizacji międzynarodowych (EASA, ECAC, ICAO, EDA, NATO, Komisji Europejskiej) oraz władz lotnictwa cywilnego z 22 krajów, w tym z Polski.

Na spotkaniu omawiano problemy związane z bezpiecznym wprowadzeniem UAS do ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej oraz z zabezpieczeniem częstotliwości radiowych na potrzeby UAS. Spotkanie było drugim z zaplanowanego przez Komisję Europejską cyklu pięciu spotkań poświęconych UAS (poprzednie dotyczyło spraw ekonomicznych).

Podsumowując spotkanie stwierdzono, że istotnym problemem pozostaje zapewnienie bezpiecznej separacji między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi, zgodnie z zasadą wykrywania i unikania kolizji („Detect and Avoid"). Podkreślono, że sprawą priorytetową jest zapewnienie, aby loty UAS były wykonywane przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa takiego samego lub wyższego jak dla załogowych statków powietrznych.

 

Polityka EASA wobec UAS zakłada, że wymagania organizacji obejmą UAS o masie  powyżej 150kg. Natomiast nadal nierozwiązana pozostaje kwestia kategoryzacji UAS o masie poniżej 150kg. Nie można wykluczyć, że poszczególne państwa lub organizacje państw będą stosowały własne regulacje w powyższym zakresie. Zauważono potrzebę opracowania dokumentu na poziomie europejskim pod nazwą „UAS Master Plan". Dostrzeżono również konieczność powiązania UAS z systemami SESAR i NextGEN.

ICAO podtrzymuje wcześniejszą deklarację, że zapisy w Aneksach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym dotyczące UAS ukażą się nie wcześniej, niż w 2014r. Można przypuszczać, że regulacje ICAO nie obejmą UAS o stosunkowo niewielkiej masie i małym zasięgu, pozostawiając te kwestie do unormowania przez państwa członkowskie lub przez inicjatywy regionalne.

 

W sprawie częstotliwości radiowych wydzielonych na potrzeby UAS, Organizacja  międzynarodowego lotnictwa cywilnego oraz instytucje Unii Europejskiej przedstawią swoje stanowisko na światowej konferencji radiokomunikacyjnej - World Radiocommunication Conference 2012 (WRC 2012), która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2012 roku w Genewie. Jako jedną z rezerw częstotliwości wskazano pasma niewykorzystywane przez systemy MLS (Microwave Landing System).

 

źródło: ULC
Tagged under

Related items (by tag)

back to top