wtorek, 12 kwietnia 2011 11:20
Rate this item
(0 głosów)

Posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa lotniczego Komisji Europejskiej

European_flag_outside_the_CommissionW Brukseli odbyło się posiedzenie komitetu do spraw bezpieczeństwa lotniczego Komisji Europejskiej. W trakcie posiedzenia omówiono stan bezpieczeństwa lotniczego w UE i na świecie (m.in. w oparciu o analizę danych zawartych w bazach ICAO/USOAP oraz odnośnie znajomości języka angielskiego w stopniu biegłym, tj. na poziomie 4).Przedmiotem obrad była jednakże głównie nowelizacja rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. czarna lista przewoźników lotniczych).

Nowelizacja rozporządzenia powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Poprzednia aktualizacja listy miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku.

Ponadto w trakcie posiedzenia EASA zaprezentowała założenia do projektu rozporządzenia w sprawie  statków powietrznych zarejestrowanych w rejestrach państwa trzeciego (NPA-TCO), a Komisja Europejska poinformowała o zamiarze zmiany rozporządzenia 473/2006 oraz o sposobach i zakresie udzielania pomocy  technicznej afrykańskim i azjatyckim nadzorom lotniczym.

 

źródło: ULC

Tagged under

Related items (by tag)

back to top