środa, 04 maja 2011 13:49
Rate this item
(0 głosów)

Wpisywanie uprawnień VFR noc Featured

ulc_logoUrząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż działając na podstawie ust. 4.3.2 Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego z dnia 3 września 2003 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z późn. zm.) od 28 kwietnia br. do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego będzie wpisywane uprawnienie do lotów nocnych VFR.

Uprawnienie to będzie wpisywane w rubryce XII a - uprawnienia. Warunki uzyskania i korzystania z uprawnienia do lotów nocnych VFR wpisywanego do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego będą analogiczne do warunków uzyskiwania i korzystania z uprawnienia do lotów nocnych VFR wpisywanego do licencji pilota samolotowego turystycznego.

 

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż powyższe rozwiązanie będzie stosowane do czasu wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

 

źródło: ULC


Tagged under
Social sharing

Related items (by tag)

back to top