środa, 09 lutego 2011 16:00
Rate this item
(0 głosów)

P-RNAV z korzyścią dla ruchu lotniczego nad Warszawą

PANSA_logoDzięki wdrożeniu w rejonie kontrolowanym warszawskiego lotniska (TMA Warszawa) procedur   precyzyjnej   nawigacji   P-RNAV,   udało   się   w   ubiegłym   roku   znacząco zmniejszyć średnie opóźnienie w ruchu lotniczym. 
17 grudnia 2009 r. w rejonie kontrolowanym warszawskiego lotniska (TMA Warszawa) zostały wprowadzone procedury precyzyjnej nawigacji obszarowej P-RNAV.

Dziś,  po  roku  od  tego  pierwszego  w  Polsce  wdrożenia  P-RNAV,  można  powiedzieć, że cele projektu: 
•   zwiększenie przepustowości przepływów ruchu lotniczego,
•   podniesienie dokładności nawigacji,
•   optymalizacja profili zniżania i wznoszenia, 
zostały osiągnięte. 
 
Przez  rok  funkcjonowania  P-RNAV  zwiększono  pojemność  przestrzeni  powietrznej  i punktualność operacji lotniczych. 
Dzięki  temu  zmniejszyło  się  zużycie  paliwa  i  emisja  spalin  oraz  natężenie  hałasu.
Modyfikacja organizacji przepływu ruchu, która miała miejsce w grudniu 2009 r., była konieczna również w związku z EURO 2012.

P-RNAV, czyli Dokładna Nawigacja Obszarowa to sposób na uwolnienie trasy przelotu samolotów od punktów wyznaczanych  przez  pomoce  nawigacyjne.  Teraz  trasa  może  przebiegać  w  dowolny  sposób,  nawet  po  linii prostej  między  lotniskiem  wylotu,  a  miejscem  przylotu.  W  związku  z  wprowadzeniem  nowych  procedur, zaistniała  możliwość  "ściśnięcia"  struktur  przestrzeni  powietrznych.  Nawigacja  P-RNAV  jest  dokładniejsza,  a więc umożliwia większą pojemność TMA Warszawa i zwiększenie bezpieczeństwa lotów.
 
W dłuższej perspektywie P-RNAV pozwoli na obsługiwanie kolejnych lotnisk komunikacyjnych dla aglomeracji (takich  jak  Modlin)  i  zapewni  płynną  obsługę  zwiększonego  w  związku  z  EURO  2012  ruchu  lotniczego.  Dla lotnisk z już istniejącymi systemami precyzyjnego podejścia do lądowania ILS system lądowania P-RNAV jest systemem  nakładkowym,  co  dodatkowo  wzmacnia  bezpieczeństwo  operacji  lotniczych  w  każdych  warunkach atmosferycznych.  P-RNAV  to  niezwykle  korzystne  rozwiązanie  dla  komercyjnych  linii  lotniczych.  Dzięki procedurze  przewoźnicy  osiągną  wymierne  korzyści:  skrócenie  tras  i  czasu  przelotu  oraz  oszczędność  paliwa  i zmniejszenie emisji CO2. 
 
Równoległe do P-RNAV na  warszawskim lotnisku,  wdrożono również CDA (Continuous Descent  Approach), czyli  „Ciągłe  Zniżanie  do  Podejścia”.  CDA  pozwala  pilotom  na  stopniowe  obniżanie  lotu  na  znacznym dystansie, bez konieczności pokonywania pewnych odcinków lotem płaskim, co powoduje zmniejszenie hałasu lotniczego i zużycie paliwa.

Przygotowania  do  wprowadzenia  tej  zmiany  trwały  prawie  dwa  lata  i  obejmowały  m.in.  stworzenie  kompletu procedur nawigacyjnych dla wszystkich tras podejścia i odlotu z obu pasów startowych warszawskiego lotniska oraz  ich  przetestowanie  na  symulatorach  w  ośrodku  EUROCONTROL  w  Budapeszcie.  Na  wypadek,  gdyby zawiódł któryś z elementów systemu, przygotowano też zestaw procedur awaryjnych.
Obecnie funkcjonowanie P-RNAV  w obszarze TMA Warszawa opiera się  wyłącznie na systemie naziemnych pomocy  nawigacyjnych  obsługiwanych  przez  PAŻP.  W  przyszłości  będzie  jednak  można  do  tego  celu wykorzystywać także europejski system nawigacji satelitarnej EGNOS.

 

źródło: PAŻP

 


Tagged under

Related items (by tag)

back to top