Prywatność

sobota, 29 stycznia 2011 15:58
Drukuj

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników myPiloci.pl i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. "Aeroprojekt" Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych naszej Spółce. Są one w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych myPiloci.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis myPiloci.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z Internetu oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.


Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). "Aeroprojekt" Sp. z o.o. używa cookies (ciasteczka) w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.


Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), adresu poczty elektronicznej (login), hasła oraz płci.


Dane ujawniane w Profilu

W Profilu wyświetlane są dane podane podczas rejestracji: z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie i dobrowolnie.


Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest "Aeroprojekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, przy ul. Kasprowicza 6. "Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności myPiloci.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

"Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika "Aeroprojekt" Sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym myPiloci.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Dane osobowe są zbierane wyłącznie, jeśli użytkownik aktywnie je ujawni (np. jeśli do odwiedzenia części serwisu wymagana jest rejestracja).


Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane w działach publicznych serwisu widoczne są dla wszystkich. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.


Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez "Aeroprojekt" Sp. z o.o. (administratora danych).


Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w myPiloci.pl został zakończony ze względu na zachowania niezgodne z regulaminem, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa "Aeroprojekt" Sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z "Aeroprojekt" Sp. z o.o. w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. "Aeroprojekt" Sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do "Aeroprojekt" Sp. z o.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.


Odsyłacze do innych stron internetowych

"Aeroprojekt" Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w myPiloci.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego na myPiloci.pl odsyłacz.

Nasz serwis WWW wykorzystuje "plug-ins" społecznej sieci facebook.com. Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook o swoich prawach i sposobach ochrony prywatności, zobacz ogłoszenia prywatności Facebook.


Informacje wysyłane do Użytkownika

"Aeroprojekt" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w myPiloci.pl. "Aeroprojekt" Sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.